ચાલતી પટ્ટી

"મારા આ બ્લોગમા આપનુ સ્વાગત છે.MY NEPHEW RIYA RAWAL IN CRIME PETROL AND SAVDHAN INDIA SERIAL ON SONY TV AT SUNDAY 10 PM TO 11 PM "

3 Oct 2020

ENGLISH GRAMMER LECTURE VEDIO

VIBRANT SCHOOL OF SCIENCE, DEESA

ENGLISH GRAMMER LECTURE VEDIO
🔝
Click on the photo or Name for see lecture vedio4 Apr 2020

30 Mar 2020

List open here

  પી એમ કિસાન નિધિ યોજના ના લિસ્ટમાં આપનું નામ જોવા માટે 
નીચેની લિંક પર ક્લિક કરોclick here

 અને જો ના સમજાય તો ઉપર ના વિડીયોમાં જોઈ શકો છો

 આપણા  ગેરીતા  ગામના ખેડૂત ભાઈઓએ નીચે મુજબના ફોટામાં મુકેલી  માહિતી પ્રમાણે  
ગેરીતા  ગામના ગામના ખેડૂત ભાઈઓના નામની માહિતી જોવા મળશે